Grains Heatmap

ZLU8
Soybean Oil
+0.56%
ZCU8
Corn
+0.00%
ZSU8
Soybeans
-0.03%
ZRU8
Rough Rice
-0.24%
ZMU8
Soybean Meal
-0.49%
ZOU8
Oats
-1.53%
ZWU8
Wheat
-1.61%

-1.61% 
                             
 +0.56%